Thời gian làm việc: Từ 8h00 đến 17h00
Hotline: 0981 306 766

Tuyển dụng

Mô tả đang cập nhập

Tuyển Giáo viên Lịch Sử

Nguyễn Song Nguyệt
|
Ngày 07/06/2024

Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo WinEdu là đơn vị chuyên nghiên cứu, sản xuất và phân phối các sản phẩm phục vụ hoạt động giáo dục như sách, thiết bị giáo dục, ứng dụng,… Với bề dày nhiều năm kinh nghiệm, WinEdu là đơn vị tiên phong áp dụng những phương pháp khoa học kết hợp với công nghệ hiện đại giúp việc dạy và học trở nên dễ dàng, hiệu quả hơn. Với khát khao vươn cao bay xa và vững mạnh trên thị trường giáo dục, chúng tôi hy vọng bạn sẽ trở thành một mảnh ghép để đưa WinEdu ngày càng phát triển. Vị trí Giáo viên Lịch sử thuộc phòng Nghiên cứu và Phát triển sẽ có những nhiệm vụ chính sau đây:   MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Tham gia vào đội ngũ viết sách của Công ty; Thực hiện biên soạn và biên tập tài liệu...

Xem thêm

Tuyển Giáo viên Toán

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO WINEDU
|
Ngày 03/01/2024

Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo WinEdu là đơn vị chuyên nghiên cứu, sản xuất và phân phối các sản phẩm phục vụ hoạt động giáo dục như sách, thiết bị giáo dục, ứng dụng,… Với bề dày nhiều năm kinh nghiệm, WinEdu là đơn vị tiên phong áp dụng những phương pháp khoa học kết hợp với công nghệ hiện đại giúp việc dạy và học trở nên dễ dàng, hiệu quả hơn. Với khát khao vươn cao bay xa và vững mạnh trên thị trường giáo dục, chúng tôi hy vọng bạn sẽ trở thành một mảnh ghép để đưa WinEdu ngày càng phát triển. Vị trí Giáo viên Toán thuộc phòng Nghiên cứu và Phát triển sẽ có những nhiệm vụ chính sau đây:   MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Viết và phản biện nội dung chuyên môn Toán: - Trình bày đáp số và lời giải chi tiết các...

Xem thêm

Tuyển Trưởng phòng Truyền thông Marketing

Nguyễn Song Nguyệt
|
Ngày 30/05/2024

Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo WinEdu là đơn vị chuyên nghiên cứu, sản xuất và phân phối các sản phẩm phục vụ hoạt động giáo dục như sách, thiết bị giáo dục, ứng dụng,… Với bề dày nhiều năm kinh nghiệm, WinEdu là đơn vị tiên phong áp dụng những phương pháp khoa học kết hợp với công nghệ hiện đại giúp việc dạy và học trở nên dễ dàng, hiệu quả hơn. Với khát khao vươn cao bay xa và vững mạnh trên thị trường giáo dục, chúng tôi hy vọng bạn sẽ trở thành một mảnh ghép để đưa WinEdu ngày càng phát triển. Vị trí Trưởng phòng Truyền thông Marketing sẽ có những sứ mệnh chính sau đây:   MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Lập kế hoạch truyền thông marketing (Kế hoạch các chương trình quảng cáo, PR, xúc tiến bán hàng, kế hoạch bán hàng theo từng...

Xem thêm

Tuyển Nhân viên Thiết kế - Truyền thông

Nguyễn Song Nguyệt
|
Ngày 06/04/2024

Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo WinEdu là đơn vị chuyên nghiên cứu, sản xuất và phân phối các sản phẩm phục vụ hoạt động giáo dục như sách, thiết bị giáo dục, ứng dụng,… Với bề dày nhiều năm kinh nghiệm, WinEdu là đơn vị tiên phong áp dụng những phương pháp khoa học kết hợp với công nghệ hiện đại giúp việc dạy và học trở nên dễ dàng, hiệu quả hơn. Với khát khao vươn cao bay xa và vững mạnh trên thị trường giáo dục, chúng tôi hy vọng bạn sẽ trở thành một mảnh ghép để đưa WinEdu ngày càng phát triển. Vị trí Nhân viên Thiết kế - Truyền thông thuộc phòng Thiết kế sẽ có những nhiệm vụ chính sau đây:   MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Tham gia xây dựng ý tưởng thiết kế cho các ấn phẩm thuộc thương hiệu Winbook; - Thiết kế các...

Xem thêm

Tuyển Giáo viên Văn Full-time

Nguyễn Song Nguyệt
|
Ngày 07/03/2024

Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo WinEdu là đơn vị chuyên nghiên cứu, sản xuất và phân phối các sản phẩm phục vụ hoạt động giáo dục như sách, thiết bị giáo dục, ứng dụng,… Với bề dày nhiều năm kinh nghiệm, WinEdu là đơn vị tiên phong áp dụng những phương pháp khoa học kết hợp với công nghệ hiện đại giúp việc dạy và học trở nên dễ dàng, hiệu quả hơn. Với khát khao vươn cao bay xa và vững mạnh trên thị trường giáo dục, chúng tôi hy vọng bạn sẽ trở thành một mảnh ghép để đưa WinEdu ngày càng phát triển. Vị trí Giáo viên Văn thuộc phòng Nghiên cứu và Phát triển sẽ có những nhiệm vụ chính sau đây:   MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Viết và phản biện nội dung chuyên môn Văn: - Lên khung chương trình (Mục lục, mục tiêu, ma trận đề kiểm...

Xem thêm

Tuyển Nhân viên Thiết kế Part-time

Nguyễn Song Nguyệt
|
Ngày 02/03/2024

Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo WinEdu là đơn vị chuyên nghiên cứu, sản xuất và phân phối các sản phẩm phục vụ hoạt động giáo dục như sách, thiết bị giáo dục, ứng dụng,… Với bề dày nhiều năm kinh nghiệm, WinEdu là đơn vị tiên phong áp dụng những phương pháp khoa học kết hợp với công nghệ hiện đại giúp việc dạy và học trở nên dễ dàng, hiệu quả hơn. Với khát khao vươn cao bay xa và vững mạnh trên thị trường giáo dục, chúng tôi hy vọng bạn sẽ trở thành một mảnh ghép để đưa WinEdu ngày càng phát triển. Vị trí Nhân viên Thiết kế Part-time thuộc phòng Thiết kế sẽ có những nhiệm vụ chính sau đây:   MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Tham gia xây dựng ý tưởng thiết kế cho các ấn phẩm thuộc thương hiệu Winbook; - Tham gia sáng tạo, thiết...

Xem thêm

Tuyển Nhân viên Kế toán tổng hợp

Nguyễn Song Nguyệt
|
Ngày 02/03/2024

Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo WinEdu là đơn vị chuyên nghiên cứu, sản xuất và phân phối các sản phẩm phục vụ hoạt động giáo dục như sách, thiết bị giáo dục, ứng dụng,… Với bề dày nhiều năm kinh nghiệm, WinEdu là đơn vị tiên phong áp dụng những phương pháp khoa học kết hợp với công nghệ hiện đại giúp việc dạy và học trở nên dễ dàng, hiệu quả hơn. Với khát khao vươn cao bay xa và vững mạnh trên thị trường giáo dục, chúng tôi hy vọng bạn sẽ trở thành một mảnh ghép để đưa WinEdu ngày càng phát triển. Vị trí Nhân viên Kế toán tổng hợp thuộc phòng Hành chính tổng hợp sẽ có những nhiệm vụ chính sau đây:   MÔ TẢ CÔNG VIỆC Các công việc kế toán: - Hạch toán; thu thập và lưu trữ đầy đủ chứng từ kế toán liên...

Xem thêm